Nie wszystko da się umorzyć przez upadłość konsumencką…

Zgodnie z prawem upadłościowym nie podlegają umorzeniu zobowiązania:

  1. o charakterze alimentacyjnym;
  2. wynikające z rent tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa albo śmieci,
  3. do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny,
  4. do wykonania orzeczonego obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  5. do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  6. do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  7. których upadły umyślnie nie ujawnił, o ile wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Zatem pamiętajmy przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, że powyższe należności zostaną, aż ich nie spłacimy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *