Kredyt bez odsetek i kosztów

Kredyt bez odsetek i kosztów – Co to jest Sankcja Kredytu Darmowego? Ustawa o kredycie konsumenckim wyznacza szereg obowiązków, które musi spełnić kredytodawca. Jest zobowiązany do udzielenia informacji wymaganych przez ustawę. Kredytodawca jeśli udzieli informacji niepełnych lub wprowadzają w błąd to konsument może skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Powyższa procedura oznacza, że konsument zwraca jedynie Czytaj dalej…

Upadłość konsumencka – ponowne złożenie wniosku

Upadłość konsumencka dla wszystkich Ostatnia nowelizacja upadłości konsumenckiej wprowadziła nowe przepisy. Na podstawie których przed dniem 24 marca 2020 r. sąd upadłościowy mógł oddalić wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Aktualnie co do zasady jest ogłaszana każdemu, niezależnie od okoliczności powstania stanu niewypłacalności. Dotyczy to osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoba Czytaj dalej…

Upadłość konsumencka, a alimenty ?

Upadłość konsumencka, a alimenty ? Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika, na którym ciąży obowiązek płacenia alimentów zwykle wzbudza niepewność wśród osób, wobec których zasądzony został obowiązek alimentacyjny. Podstawowe pytanie brzmi: czy upadłość byłego małżonka i rozpoczęcie procedury umorzenia jego długów oznacza brak możliwości wyegzekwowania alimentów? Otóż nie! Przepisy prawa Czytaj dalej…

Ile czasu upłynie zanim ogłosisz upadłość konsumencką?

Ile czasu upłynie zanim ogłosisz upadłość konsumencką? Postępowanie upadłościowe nie jest postępowaniem łatwym, ani szybkim ale warto je rozpocząć, bo korzyści są spore. Postępowanie jest skomplikowane, samo sporządzenie wniosku jest bardzo czasochłonne. Trudno więc określić precyzyjnie ile potrwa, wszystko zależy ilu wierzycieli ma dłużnik, okoliczności sprawy, ilość dokumentów, które są Czytaj dalej…

Etapy w postępowaniu w upadłości konsumenckiej

Etapy w postępowaniu w upadłości konsumenckiej… Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej zaczyna się od złożenia wniosku do właściwego Sądu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, czyli dłużnika. Sąd następnie weryfikuje wniosek czy jest poprawny pod względem wymogów formalnych zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. We wniosku sprawdza czy dłużnik spełnia kryteria Czytaj dalej…

Dłużnik bez majątku, a upadłość konsumencka

Dłużnik bez majątku, a upadłość konsumencka Upadłość konsumencka to instytucja dająca uprawnienie osobie fizycznej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadłość konsumencką przeprowadza się w postępowaniu upadłościowym o charakterze szczególnym. W związku z tym, że jest to postępowanie szczególne nie obowiązują w nim niektóre sankcje czy terminy, które występują w Czytaj dalej…

Mieszkanie własnościowe po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Mieszkanie własnościowe… Dłużnik, będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego (art. 4911 i następne) znajdują się wszelkie informacje dotyczące postępowania upadłościowego, które stosuje się do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Dłużnik musi zdawać sobie sprawę z tego, że w postępowaniu upadłościowym umarza Czytaj dalej…

Czego nie zabierze Nam syndyk?

Czego nie zabierze Nam syndyk? Zanim złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości, często pojawiają się pytania, a co z moim majątkiem ? syndyk zabierze wszystko? a moja lodówka? Spokojnie, wyjaśnijmy, iż po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza spis majątku masy upadłości ( czyli wszystkich ruchomości i nieruchomości, które posiadamy), a następnie przystępuje Czytaj dalej…

Długi, które nie umorzymy przez upadłość konsumencką

Nie wszystko da się umorzyć przez upadłość konsumencką… Zgodnie z prawem upadłościowym nie podlegają umorzeniu zobowiązania: o charakterze alimentacyjnym; wynikające z rent tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa albo śmieci, do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, do wykonania orzeczonego obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną Czytaj dalej…