Ile czasu upłynie zanim ogłosisz upadłość konsumencką?

Postępowanie upadłościowe nie jest postępowaniem łatwym, ani szybkim ale warto je rozpocząć, bo korzyści są spore. Postępowanie jest skomplikowane, samo sporządzenie wniosku jest bardzo czasochłonne. Trudno więc określić precyzyjnie ile potrwa, wszystko zależy ilu wierzycieli ma dłużnik, okoliczności sprawy, ilość dokumentów, które są dołączane to wszystko i więcej wpływa na całą procedure. Każda sprawa jest indywidualna i różny stopień skomplikowania, dlatego postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą może potrwać od 6 miesięcy do 5 lat od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to okres przykładowy, którym nie należy się w pełni sugerować.

Wpływ na to, jak długo trwać będzie postępowanie upadłościowe, ma wiele czynników.  Czas trwania poszczególnych etapów w postępowaniu o upadłość konsumencką może zależeć m.in. od:

  • rodzaju posiadanych przez dłużnika zobowiązań,
  • prawidłowości sporządzenia wniosku i niezbędnych dokumentów,
  • jakości współpracy pomiędzy syndykiem a osobą wnioskującą o upadłość,
  • liczby i rodzaju wierzycieli,
  • wysokości zadłużenia,
  • możliwości ustalenia składników masy upadłościowej.

Wniosek o upadłość konsumencką, a orzeczenie sądu – ile trzeba czekać?

Czas potrzebny na sporządzenie wniosku wynosi od 2 do 3 tygodni. Natomiast na wyznaczenie rozprawy będziemy musieli poczekać od 2 do 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku do Sądu.

Ile trwa okres spłaty zobowiązań?

Po wydanym przez Sąd postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, ustanawiany jest syndyk masy upadłościowej, którego zadaniem jest ustalenie i zbycie ewentualnego majątku upadłego. Proces zbycia może trwać nawet do 1,5 roku, w zależności od sytuacji majątkowej dłużnika, a także ewentualnych trudności w ustaleniu i zbyciu składników masy upadłościowej.

Kolejnym etapem jest sporządzenie planu spłaty i ustalenie przez Sąd kwoty comiesięcznej spłaty. Realizacja spłat może odbywać się w systemie 12-, 24-, lub 36-miesięcznym, wszytko zależy od zdolności zarobkowych dłużnika oraz sytuacji materialnej i życiowej upadłego, o wszystkim decyduje Sąd. Jeśli wszystkie spłaty zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, Sąd wydaje orzeczenie o oddłużeniu, co skutkuje umorzeniem pozostałych długów.

Pomimo, iż okres od złożenia wniosku o upadłość konsumencką do całkowitego oddłużenia, może trwać nawet kilka lat, to warto pamiętać o jaką stawkę gramy – nowy start bez długów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *