Czego nie zabierze Nam syndyk?

Zanim złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości, często pojawiają się pytania, a co z moim majątkiem ? syndyk zabierze wszystko? a moja lodówka?
Spokojnie, wyjaśnijmy, iż po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza spis majątku masy upadłości ( czyli wszystkich ruchomości i nieruchomości, które posiadamy), a następnie przystępuje do sprzedaży majątku upadłego konsumenta – za wyjątkiem przedmiotów wyłączonych spod egzekucji. No właśnie jakie to są przedmioty?

 

Przedmioty wyłączone spod egzekucji to:

  1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
  2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego
    rodziny na okres jednego miesiąca;
  3. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
  4. część wynagrodzenia;
  5. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
  6. produkty lecznicze oraz wyroby medyczne;
  7. przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

 

W związku z powyższym należy pamiętać, że nie wszystko zostanie Nam zabrane.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *