Długi z uzależnienia od hazardu, a upadłość konsumencka

Długi hazardowe są wynikiem najczęściej patologicznego uzależnienia od hazardu. Jest to taki stan uzależnienia porównywalny do alkoholizmu czy narkomani. Osoba uzależniona nie kontroluje swojego zachowania, tym samym nie jest w pełni świadoma, a nie nie ma rozeznania z działań podejmowanych przez siebie. Działania podejmowane przez hazardzistę nie są motywowane pragnieniem wzbogacenia się lecz działaniem instynktownym i impulsywnym.

Kiedy sąd daje szansę na oddłużenie?

Aby Sąd ogłosił upadłość wobec dłużnika uzależnionego od hazardu, w pierwszej kolejności dłużnik musi przed sądem przedstawić stosowną dokumentację medyczną, która potwierdzi jego uzależnienie, chorobę. 

Jeśli bowiem przegraliśmy jeden duży zakład i musieliśmy za cel objąć sobie ratowanie swojego czy rodzinnego budżetu i przez to zaciągnęliśmy pojedynczy kredyt, to takie zachowanie w ocenie Sądu nie zostanie pozytywnie rozpatrzone.

Dlatego bardzo istotnym jest aby wniosek był sporządzony z dużą precyzją, prawidłowe uzasadnienie i dołączenie odpowiednich dokumentów może zwiększyć szanse na ogłoszenie upadłości. Kluczowymi dokumentami w postępowaniu będą na pewno zaświadczenia od psychologa czy psychiatry, potwierdzenie uczestnictwa w terapii dla osób uzależnionych. Jeśli dłużnik nie posiada takich dokumentów, istnieje możliwość powołania biegłego w procesie upadłościowym, który w oparciu o badanie dłużnika będzie mógł stwierdzić i wydać opinię o patologicznym uzależnieniu.

Ponad to zawsze istotna w postępowaniu upadłościowym jest postawa dłużnika, tym samym wykazanie przed Sądem chęci dłużnika do poprawienia swojej sytuacji finansowej i życiowej. Ta postawa dłużnika również powinna być należycie udokumentowana, wykazana przez podjęcie odpowiedniego leczenia, pracy, spłaty części zobowiązań.

Ponadto dłużnik powinien wykazać, że podjął leczenie. Sąd dobrze ocenia także podjęcie pracy czy spłatę części zobowiązań.

Do upadłości po wyleczeniu

Bardzo ważnym jest aby do upadłości przystępowały osoby, które rzeczywiście wyleczyły się z hazardu. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, aby ogłoszeniu upadłości, dłużnik zaciągnął nowe zobowiązanie, Sąd wówczas może umorzyć postępowanie.

Każda tego typu sprawa wymaga jednak szczegółowej analizy. Olbrzymie znaczenie ma odpowiednio skonstruowany wniosek przez profesjonalistę.

Należy również dodać, że Sąd oceni wiarygodność dłużnika, na wyznaczonej rozprawie, co również może przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *