Kancelaria Adwokacka świadczy następujące usługi:

———————————————————————————————————————————————————————————————

 •   PORADY PRAWNE

 • Kancelaria udziela porad prawnych na każdym etapie sprawy.
 • Porady prawne udzielane są w siedzibie kancelarii.
 • Możliwy jest również kontakt mailowy, telefoniczny lub przez   formularz kontaktowy na stronie.
 • Koszt porady uzależniony jest od stopnia skomplikowania lub zawiłości sprawy.

———————————————————————————————————————————————————————————————

 •   SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH I UMÓW

Kancelaria Prawna Kubiścik w Jaworznie zajmuje się sporządzaniem pism procesowych i nieprocesowych. Reprezentujemy w postępowaniach sądowych oraz w sporach pozasądowych oraz innych sprawach administracyjnych lub poza sądowych. Sporządzanie umów z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa upadłościowego i gospodarczego, prawa pracy i innych.

———————————————————————————————————————————————————————————————

 •   UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Zajmujemy się sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jak również przedsiębiorcy. Reprezentujemy przed Sądem upadłościowym, pomagamy w toku postępowania upadłościowego sporządzać wymagane pisma.

———————————————————————————————————————————————————————————————

 •   OBSŁUGA FIRM

 • Oferujemy współprace polegającą na stałej obsłudze prawnej firmy w ramach umowy.
 • Obsługa prawna związana z bieżącymi potrzebami firmy, w tym doraźne udzielanie porad prawnych, sporządzanie wymaganej dokumentacji, prowadzenie postępowań.
 • Dochodzenie należności firmy, sporządzanie wezwań do zapłaty, zawezwania do ugody, pozwu o zapłatę.

———————————————————————————————————————————————————————————————

 •   PRAWO CYWILNE, ODSZKODOWANIA, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

  Kancelaria Prawna zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu :

  • Prawa zobowiązań : zapłatę ceny, wynagrodzenia, odszkodowania, zadośćuczynienia, ochronę dóbr osobistych, skargę pauliańska;
  • Prawa rzeczowego : zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie służebności etc;
  • Prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, pozew o zachowek;

  ———————————————————————————————————————————————————————————————

  •   PRAWO RODZINNE, ROZWÓD, ALIMENTY

  Udzielamy porad oraz prowadzi sprawy:

  • Postępowania rozwodowe oraz postępowania o separację;
  • Roszczenia o ustalenie alimentów, podwyższenie, obniżenie, zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego;
  • Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków;
  • Postępowania w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
  • Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • Sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • Sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka;
  • Sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;

  ———————————————————————————————————————————————————————————————

  •   PRAWO PRACY I ZUS

  Sporządzamy pisma w sprawach:

  • odwołania od decyzji ZUS;
  • przeliczenia emerytury, renty;
  • ustalenia prawa do emerytury, renty;
  • ustalenia stosunku pracy;
  • odszkodowania pracownicze;

  ———————————————————————————————————————————————————————————————

  •   PRAWO UPADŁOŚCIOWE I GOSPODARCZE

  Prowadzimy dochodzenie należności wynikających ze zobowiązań umownych, faktur , wezwania do zapłaty, zawezwanie do próby ugodowej, pozew o zapłatę. Prowadzenie spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przedsiębiorcy.

  ———————————————————————————————————————————————————————————————

  •   PRAWO KARNE, KARNO-SKARBOWE, WYKROCZENIA

  Pomoc prawna wobec osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej. Reprezentacja w charakterze obrońcy oskarżonych o popełnienie przestępstwa lub obwinionych o popełnienie wykroczenia. Reprezentacja w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych i działanie jako oskarżyciel posiłkowy. Pomoc i Reprezentacja podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych przed Policją i Prokuraturą. Obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym.

  ———————————————————————————————————————————————————————————————