Mieszkanie własnościowe po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Mieszkanie własnościowe… Dłużnik, będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego (art. 4911 i następne) znajdują się wszelkie informacje dotyczące postępowania upadłościowego, które stosuje się do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Dłużnik musi Czytaj dalej…