Masz kredyt we frankach? Nie czekaj na złożenie pozwu w sprawie frankowej.

W większości umów kredytowych zawarte są postanowienia niedozwolone tzw. klauzule abuzywne. Postanowienia te określają główny przedmiot świadczenia umowy tj. kwotę kredytu co ma wpływ na ważność całej umowy.

Uświadom sobie, że m.in. nieuczciwe postanowienia dotyczące indeksacji/waloryzacji kredytu do waluty obcej, sprzeczność konstrukcji umowy kredytu indeksowanego/waloryzowanego/denominowanego z art. 69 ustawy prawo bankowe, a także brak essentiallia negotii w umowie kredytu stanowią podstawy do unieważnienia umowy.

Możesz nawet nie wiedzieć o tym, a Twój kredyt już jest spłacony!

Dlaczego to dobry moment aby złożyć pozew?

  • Sąd Najwyższy wydał wyrok z dnia 4 kwietnia 2019 roku (sygn. akt III CSK 159/17 ) oraz wyrok z dnia 9 maja 2019 roku (​sygn. akt I CSK 242/18) w którym uznał, że kredyty powiązane z walutą mają być wykonywane jako kredyty w PLN ze stawką LIBOR;
  • Sąd Najwyższy wreszcie odchodzi od koncepcji rozliczenia kredytu kursem średnim NBP (wyrok SN z dnia 24 października 2018 r. (II CSK 632/17);
  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest za stwierdzeniem nieważności umowy kredytu (wyrok z 14 marca 2019 roku C118/17);
  • Rzecznik Generalny TSUE – korzystna opinia w tzw. polskiej sprawie frankowej Dziubak C-260/18, podkreślając, że prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie temu, aby Sąd krajowy luki w umowie uzupełnił kursem rynkowym lub średnim NBP oraz, a także to klient decyduje czy chce stwierdzenia nieważności umowy;

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *