Adwokat Jaworzno Unieważnieniu umowy CHF

Gdy Sąd uzna, że umowa kredytowa jest nieważna wówczas powstaje stan taki jakby owa umowa kredytowa w ogóle nigdy nie istniała, nie została zawarta.

W związku z powyższym, strony takiej umowy zobowiązane będą zwrócić sobie wzajemnie świadczenia. Zatem Bank musi zwrócić tzw. koszty okołokredytowe. Czyli pobraną od Ciebie prowizję za udzielnie kredytu, pobrane opłaty, jak również odsetki oraz spłacony kapitał. Natomiast Ty jesteś zobowiązany oddać to co otrzymałeś od banku, ale tylko wtedy gdy Sąd nie uzna zarzutu przedawnienia. Jeśli zarzut przedawnienia zostanie uwzględniony nie oddajesz nic, a bank zwraca Ci spłacone raty kredytowo-odsetkowe.

Tzw. Odfrankowienie

Jest to w sytuacji, gdy Sąd dojdzie do wniosku, że zawarta umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne tzw. klauzule abuzywne. Wówczas umowa taka nadal funkcjonuje i obowiązuje, jednak nie są ważne te zapisy, które zostały uznane za abuzywne.

W takim więc przypadku w umownie nie obowiązują te postanowienia. Wysokość poszczególnych rat kredytu obliczana jest zwykle w oparciu o kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w dniu zawarcia umowy kredytowej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *