Odszkodowania

Odszkodowanie jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego. Np. osoby fizycznej, osoby prawnej, w tym Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.

Na każdym etapie naszego życia dochodzi do różnych zdarzeń nie tylko losowych, których konsekwencją są wypadki, stłuczki, uszkodzenia mienia, szkody szeroko rozumiane. Dlatego prawo daje możliwość dochodzenia odszkodowań za wyrządzone szkody, a tym specjalizuje się Nasza Kancelaria. Świadczymy pomoc prawną nie tylko dla osób fizycznych ale również dla podmiotów gospodarczych. Reprezentujemy naszych Klientów w walce z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami, którą są zobowiązane do naprawienia szkody.