ADWOKAT – prawo cywilne

Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii adwokackiej w Jaworznie jest szeroko pojęte prawo cywilne obejmujące swym zakresem prawo rodzinne (w tym sprawy o rozwód, o alimenty, o uregulowanie kontaktów osobistych z małoletnim, o rozdzielność majątkową, o podział majątku wspólnego), spadkowe (w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek) oraz rzeczowe (w tym sprawy o zasiedzenie, o ustanowienie służebności, o zniesienie współwłasności, o rozgraniczenie).

Zakres naszych usług obejmuje:

  • reprezentację klientów przed sądem oraz innymi instytucjami państwowymi,
  • sporządzanie pozwów, wniosków oraz pism procesowych,
  • sporządzanie apelacji, zażaleń, skarg (stwierdzających niezgodność orzeczenia sądowego z prawem oraz kasacyjnych),
  • przygotowywanie projektów umów,
  • wydawanie opinii prawnych,
  • windykację należności oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym,
  • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego, własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • prowadzenie spraw spadkowych, rozwodowych, separacyjnych, o podział majątku wspólnego,
  • prowadzenie spraw dotyczących stosunków między opiekunami a dziećmi.

Oferujemy kompleksową obsługę i opiekę prawną na etapie postępowań sądowych oraz pozasądowych. Dzięki posiadanej, wciąż poszerzanej i aktualizowanej, wiedzy prawniczej, a także wieloletniemu doświadczeniu naszych adwokatów klienci korzystający z usług kancelarii w Jaworznie mogą być spokojni o swoje interesy. Każda sprawa, z którą się spotykamy, traktowana jest indywidualnie. Zależy nam na zrozumieniu potrzeb osób zwracających się o naszą pomoc oraz sytuacji, w jakiej się znalazły. Dokładamy wszelkich starań, by podejmowane przez nas działania przekładały się na sprawy prowadzone z korzyścią dla naszych klientów.

Siedziba naszej kancelarii adwokackiej znajduje się w Jaworznie, jednak jej usługi kierowane są do klientów z całego Śląska. Zainteresowani mogą kontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.