25 kwietnia, 2024
Sprawdź czy ogłosisz upadłość konsumencką - TEST

Czy obecnie jesteś przedsiębiorcą ?

Czy jesteś obecnie wspólnikiem spółki osobowej lub spółki kapitałowej ?

Czy wcześniej sąd ogłosił wobec Ciebie konsumencką upadłość?

Czy w ostatnich 10 latach sąd uznał prawomocnie podjętą przez Ciebie czynność za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli (np. na skutek tzw. skargi pauliańskiej )?

Czy opóźniasz się w zapłacie chociaż jednego długu pieniężnego ?

Od kiedy nie płacisz swoich długów?

Czy jesteś uzależniony od hazardu bądź masz inny nałóg skutkujący wyzbywaniem się majątku lub zaciąganiu pożyczek?

Czy po ujawnieniu się kłopotów finansowych z własnej woli zrezygnowałeś/aś z pracy albo nie skorzystałeś/aś z szansy podjęcia pracy, która istotnie zwiększyłaby Twoje dochody?

Czy po ujawnieniu się kłopotów finansowych wyzbyłeś/aś się istotnej części swego majątku w drodze darowizny lub w sposób odpłatny, ale poniżej wartości rynkowej?

Czy Twoje dochody w chwili zaciągania każdego zobowiązania (kredytu/pożyczki) z osobna wystarczały na jego obsługę ?

Czy przyczyna niewypłacalności (utrata zatrudnienia, spadek dochodów, choroba, rozwód, zmiana kursu walutowego itp.) powstała po zaciągnięciu ostatniego zobowiązania ?

Jeżeli Twoje długi powstały po utracie pracy, zaznacz w jaki sposób doszło do rozwiązania umowy:

Ilu obecnie jest wierzycieli ?

Podaj łączną wysokość zadłużenia.

Opisz kiedy pojawiły się problemy finansowe, podaj przyczynę powstania problemów (np. utrata zatrudnienia, spadek dochodów, choroba, rozwód, zmiana kursu walutowego itp.)


Imię i Nazwisko Email Telefon kontaktowy
Kategorie:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *