Rozwód – tak w uproszczeniu to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków

Kiedy Sąd orzeka rozwód?

Orzeczenie rozwodu może nastapić w ściśle określonych przez ustawę przypadkach. Zgodnie z art. 56 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pomiędzy małżonkami musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia.

Zupełny rozkład pożycia występuje w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami zanika jakiekolwiek z więzi. Sąd weryfikuje w tym zakresie sferę uczuciową, fizyczną oraz gospodarczą życia małżonków. Zachowanie pożycia w ramach którejkolwiek ze wskazanych więzi doprowadzi do tego, że rozwód nie zostanie orzeczony.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której np. małżonkowie wspólnie zamieszkują jeden lokal, który stanowi współwłasność małżonków, a wspólne zamieszkiwanie wiąże się z brakiem możliwości przeniesienia sie do innego lokalu z różnych względów.

Trwały rozkład pożycia należy rozumieć jako sytuację, w której rozpad ma charakter ostateczny i nieodwracalny. Trudno jednoznacznie wskazać kryteria oceny tego warunku. To zależy od stanu faktycznego w konkretnej sprawie. Należy podkreślić jednak, że założeniem wspomnianego przepisu jest, aby przemijające problemy małżonkowie wpierw próbowali rozwiązać je poza sądem, np. poprzez uczęszczanie w terapii małżeńskiej.

Pozew o rozwód, jak i gdzie złożyć?

W sprawach, których przedmiotem jest rozwód albo separacja, właściwy jest sąd okręgowy. Należy najpierw ustalić, jakie było ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile nadal w tej miejscowości mieszka choć jedno z nich. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, należy złożyć pozew do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Pozew należy wnieść w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich zostanie doręczony małżonkowi wraz ze zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi. Można go nadać pocztą albo złożyć osobiście w biurze podawczym w Sądzie.

Żądanie w pozwie o rozwód

W pozwie rozwodowym należy zamieścić żądanie rozwiązania związku małżeńskiego w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

  • Rozwód bez orzekania o winie jest wskazany w sytuacji, gdy chcesz zakończyć małżeństwo polubownie i w miarę szybko.
  • Rozwód z orzeczeniem o winie ma miejsce, gdy za trwały i zupełny rozkład pożycia odpowiada jedna albo obie ze stron.

Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, w żądaniu pozwu dodatkowo należy zamieścić wniosek o rozstrzygnięcie przez sąd kwestii takich jak władza rodzicielska czy miejsce pobytu dziecka.

Ile trwa rozwód w sądzie?

Trudno określić jednoznacznie, wszystko zależy od działania Sądu ile zajmie sprawa o rozwód. Wniosek o rozwód możesz wnieść niezależnie od stanowiska drugiego małżonka. Brak zgody współmałżonka na rozwód może jednak znacznie wydłużyć postępowanie. Problematyczna będzie również sytuacja, w której na skutek braków formalnych konieczne będzie uzupełnianie pozwu. Nie wiesz, jak zacząć? Zapraszam do kontaktu.

Adwokat – dlaczego warto go mieć na rozprawie?

Sprawę rozwodową najlepiej prowadzić z pomocą doświadczonego profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat czy radca prawny. Adwokat czy radca prawny wytłumaczy Ci, jak będzie przebiegać sprawa rozwodowa, a także sporządzi pozew i wniesie go do sądu, a następnie będzie reprezentować Ciebie i dbać o Twój interes w sprawie. Osoba niemająca wiedzy praktycznej jak i merytorycznej będzie miała znaczne problemy w dopełnieniu wszystkich obowiązków. Dodatkowo emocje związane ze sprawą rozwodową również nie pomagają w samodzielnej reprezentacji w sprawie.

Profesjonaliści pomogą i doradzą, jak wziąć rozwód sprawnie i bez niepotrzebnego przewlekania postępowania.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *