Kredyt bez odsetek i kosztów

Kredyt bez odsetek i kosztów – Co to jest Sankcja Kredytu Darmowego?

Ustawa o kredycie konsumenckim wyznacza szereg obowiązków, które musi spełnić kredytodawca. Jest zobowiązany do udzielenia informacji wymaganych przez ustawę. Kredytodawca jeśli udzieli informacji niepełnych lub wprowadzają w błąd to konsument może skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Powyższa procedura oznacza, że konsument zwraca jedynie kwotę kapitału. Zatem kwotę jaka została mu wypłacona bez żadnych odsetek i pozostałych kosztów.

Sankcja Kredytu Darmowego – podstawa prawna?

Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim zatytułowanym Sankcja Kredytu Darmowego stanowi:

W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29, art. 30, art. 33a wyżej wymienionej ustawy konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Kancelaria Adwokacka w Jaworznie – Ekspert w Sankcji Kredytu Darmowego

Nasz zespół Adwokatów specjalizuje się w dziedzinie sankcji kredytu darmowego. Możemy pochwalić się licznymi prawomocnymi wyrokami, dzięki którym sąd zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów kredytu, czyli odsetek i prowizji zapłaconych na rzecz banku.

Sprawdź czy możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego

  • Analiza Twojej umowy kredytowej
  • Konsultacja specjalistów
  • Uzyskaj całkowity zwrot kosztów kredytu
  • Wykorzystaj procedurę sankcji kredytu darmowego0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *