Upadłość konsumencka, a alimenty ?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika, na którym ciąży obowiązek płacenia alimentów zwykle wzbudza niepewność wśród osób, wobec których zasądzony został obowiązek alimentacyjny. Podstawowe pytanie brzmi:

  • czy upadłość byłego małżonka i rozpoczęcie procedury umorzenia jego długów oznacza brak możliwości wyegzekwowania alimentów?

Otóż nie!

Przepisy prawa upadłościowego jasno określają, które zobowiązania mogą zostać umorzone poprzez postępowanie upadłościowe, a które nie podlegają umorzeniu. Obowiązek alimentacyjny jest świadczeniem, które nie jest umarzane na podstawie orzeczenia Sądu stwierdzającego upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Oznacza to, że zasądzone alimenty na rzecz dzieci, jak i wychowującego je rodzica będą otrzymywane nadal.

Upadłość konsumencka, a bieżące alimenty

W stosunku do alimentów należnych już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sprawa jest prosta – będą one wypłacane nadal, zgodnie z postanowieniem Sądu. Różnica będzie jedynie w podmiocie, który wypłacać będzie alimenty. Do tej pory był to były mąż lub żona, od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie to syndyk masy upadłościowej, który wypłaci co miesiąc świadczenie w należnej kwocie.

W sytuacji gdyby były małżonek przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej miał problemy z terminową wypłatą alimentów i powstało z tego tytułu zadłużenie, to odzyskanie należności może być trudniejsze niż wyegzekwowanie bieżących świadczeń. Dlatego stona, której należą się alimenty zaległe, ma prawo wystąpić do sądu z informacją o powstaniu długu i jego wysokości. Wówczas zaległe alimenty zakwalifikowane zostaną do pierwszej kategorii zaspokojenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym,  a to oznacza, że tego rodzaju roszczenie zaspakajane jest w pierwszej kolejności.

Podsumowując powyższe:

  • upadłość konsumencka nie powoduje ustania płacenia alimentów,
  • w przypadku ogłoszenia upadłości, alimenty wypłaca syndyk,
  • istnienie długu alimentacyjnego należy zgłosić w sądzie,
  • zaległe alimenty zaliczają się do pierwszej kategorii zaspokojenia wierzytelności.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *