Upadłość konsumencka dla wszystkich

Ostatnia nowelizacja upadłości konsumenckiej wprowadziła nowe przepisy. Na podstawie których przed dniem 24 marca 2020 r. sąd upadłościowy mógł oddalić wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Aktualnie co do zasady jest ogłaszana każdemu, niezależnie od okoliczności powstania stanu niewypłacalności. Dotyczy to osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoba musi posiadać przynajmniej jedno wymagalne zobowiązanie pieniężne, a którego nie jest w stanie spłacić.

Oznacza to, że dłużnicy, którym sąd upadłościowy oddalił wniosek, mogą go ponownie złożyć na nowych zasadach od 24 marca 2020 roku.

Ogłoszenie upadłości nie równa się oddłużeniu w całości

Jednak na nowych przepisach nie jest już tak prosto uzyskać oddłużenie w całości.

Powstania stanu niewypłacalności Sąd bada po ogłoszeniu postanowienia o upadłości. Czyli pod koniec procedury upadłościowej. Okoliczności, które wpłynęły na stan niewypłacalności dłużnika nie mają wówczas wpływu na ogłoszenie upadłości. Tylko na uzyskanie oddłużenia i jego warunków. Może zdążyć się tak, że po ogłoszeniu upadłości i likwidacji całego majątku, sąd odmówi umorzenia zadłużenia dłużnika. W sytuacji np. gdy stwierdzi, że dłużnik istotnie zwiększył stopień swojej niewypłacalności w sposób celowy, zwłaszcza przez trwonienie swojego majątku.

Ponowne złożenie wniosku o upadłość konsumencką

W związku z powyższym, jeżeli poprzedni wniosek został oddalony z powodu winy lub rażącego niedbalstwa w przyczynieniu się do powstania lub istotnego zwiększenia stopnia niewypłacalności, istnieje prawdopodobieństwo, że pomimo ogłoszenia upadłości, sąd odmówi oddłużenia.

Sam fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie daje już bowiem gwarancji oddłużenia. Istotne są nadal okoliczności powstania niewypłacalności. Ich badanie zostało przeniesione na koniec etapu procedury upadłościowej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *