Upadłość konsumencka – redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Została wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego. Dnia 31 grudnia 2014 roku dokonano nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej, dzięki której istotnie zliberalizowała przesłanki ogłoszenia upadłości.

Postępowanie prawne nazywane upadłością konsumencką wszczynane jest na wniosek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna, tzn. niezdolna do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych przez okres powyżej trzech miesięcy lub na wniosek wierzyciela. To jednak tylko podstawowe kryterium, które należy spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką. Sąd może oddalić wniosek, jeśli na podstawie stosownych oświadczeń i dokumentów rozpozna negatywne przesłanki, mogące świadczyć o nieuczciwości płatniczej konsumenta.

Prawnik od upadłości konsumenckiej – Jaworzno

Nasza kancelaria adwokacka oferuje porady prawne. Klientom, którzy nie mają pewności, czy przysługuje im prawo do wnioskowania o ogłoszenie upadłości, proponujemy rozwiązanie krótkiego testu online. Odpowiedzi na kilkanaście krótkich pytań pozwolą w łatwy sposób określić, czy konsument spełnia podstawowe kryteria. Na podstawie przesłanego drogą elektroniczną formularza nasi adwokaci przeprowadzą wstępną analizę określającą szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd, a następnie, jeśli uznają wnioskowanie za uzasadnione, pomogą sporządzić odpowiedni dokument.

Oferujemy fachowe doradztwo prawne klientom zadłużonym, którzy nie wiedzą, jak poradzić sobie z problemami finansowymi. Gwarantujemy opiekę prawną na najwyższym poziomie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Priorytetem jest dla nas interes klienta, o który dbamy, korzystając z szerokiej wiedzy i wieloletniego doświadczenia prawniczego.

Obsługujemy klientów nie tylko z Jaworzna i okolic, ale również z całego województwa śląskiego.

Masz długi i nie wiesz jak sobie poradzić z problemem, wypełnij poniższy TEST lub skontaktuj się z Nami, pomożemy!

… SPRAWDŹ – czy ogłosisz upadłość konsumencką?

28 września, 2023
Sprawdź czy ogłosisz upadłość konsumencką - TEST

Czy obecnie jesteś przedsiębiorcą ?

Czy jesteś obecnie wspólnikiem spółki osobowej lub spółki kapitałowej ?

Czy wcześniej sąd ogłosił wobec Ciebie konsumencką upadłość?

Czy w ostatnich 10 latach sąd uznał prawomocnie podjętą przez Ciebie czynność za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli (np. na skutek tzw. skargi pauliańskiej )?

Czy opóźniasz się w zapłacie chociaż jednego długu pieniężnego ?

Od kiedy nie płacisz swoich długów?

Czy jesteś uzależniony od hazardu bądź masz inny nałóg skutkujący wyzbywaniem się majątku lub zaciąganiu pożyczek?

Czy po ujawnieniu się kłopotów finansowych z własnej woli zrezygnowałeś/aś z pracy albo nie skorzystałeś/aś z szansy podjęcia pracy, która istotnie zwiększyłaby Twoje dochody?

Czy po ujawnieniu się kłopotów finansowych wyzbyłeś/aś się istotnej części swego majątku w drodze darowizny lub w sposób odpłatny, ale poniżej wartości rynkowej?

Czy Twoje dochody w chwili zaciągania każdego zobowiązania (kredytu/pożyczki) z osobna wystarczały na jego obsługę ?

Czy przyczyna niewypłacalności (utrata zatrudnienia, spadek dochodów, choroba, rozwód, zmiana kursu walutowego itp.) powstała po zaciągnięciu ostatniego zobowiązania ?

Jeżeli Twoje długi powstały po utracie pracy, zaznacz w jaki sposób doszło do rozwiązania umowy:

Ilu obecnie jest wierzycieli ?

Podaj łączną wysokość zadłużenia.

Opisz kiedy pojawiły się problemy finansowe, podaj przyczynę powstania problemów (np. utrata zatrudnienia, spadek dochodów, choroba, rozwód, zmiana kursu walutowego itp.)


Imię i Nazwisko Email Telefon kontaktowy