Upadłość Konsumencka jest to regulacja prawna dająca możliwość redukcji lub umorzenia zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niewypłacalności – nieregulowania zobowiązań finansowych powyżej trzech miesięcy. Do niewypłacalności nie można doprowadzić umyślnie lub nieumyślnie w postaci rażącego niedbalstwa – są to szczególnie ważne przesłanki negatywne w procesie upadłości konsumenckiej. Regulacja prawna została wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. Natomiast 31 grudnia 2014 roku wdrożona została nowelizacja upadłości konsumenckiej, istotnie liberalizująca przesłanki ogłoszenia upadłości. Przyczyniło się to do zwiększenia liczby wydawanych postanowień o ogłoszeniu upadłości tzw. konsumenckiej przez sądy.

Masz długi i nie wiesz jak sobie poradzić z problemem, wypełnij poniższy TEST lub skontaktuj się z Nami, pomożemy!

… SPRAWDŹ – czy ogłosisz upadłość konsumencką?

Czerwiec 21, 2018
Sprawdź czy ogłosisz upadłość konsumencką - TEST

Czy obecnie jesteś przedsiębiorcą ?
Czy jesteś obecnie wspólnikiem spółki osobowej lub spółki kapitałowej ?
Czy wcześniej sąd ogłosił wobec Ciebie konsumencką upadłość?
Czy w ostatnich 10 latach sąd uznał prawomocnie podjętą przez Ciebie czynność za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli (np. na skutek tzw. skargi pauliańskiej )?
Czy opóźniasz się w zapłacie chociaż jednego długu pieniężnego ?
Od kiedy nie płacisz swoich długów?
Czy jesteś uzależniony od hazardu bądź masz inny nałóg skutkujący wyzbywaniem się majątku lub zaciąganiu pożyczek?
Czy po ujawnieniu się kłopotów finansowych z własnej woli zrezygnowałeś/aś z pracy albo nie skorzystałeś/aś z szansy podjęcia pracy, która istotnie zwiększyłaby Twoje dochody?
Czy po ujawnieniu się kłopotów finansowych wyzbyłeś/aś się istotnej części swego majątku w drodze darowizny lub w sposób odpłatny, ale poniżej wartości rynkowej?
Czy Twoje dochody w chwili zaciągania każdego zobowiązania (kredytu/pożyczki) z osobna wystarczały na jego obsługę ?
Czy przyczyna niewypłacalności (utrata zatrudnienia, spadek dochodów, choroba, rozwód, zmiana kursu walutowego itp.) powstała po zaciągnięciu ostatniego zobowiązania ?
Jeżeli Twoje długi powstały po utracie pracy, zaznacz w jaki sposób doszło do rozwiązania umowy:
Ilu obecnie jest wierzycieli ?
Podaj łączną wysokość zadłużenia.
Opisz kiedy pojawiły się problemy finansowe, podaj przyczynę powstania problemów (np. utrata zatrudnienia, spadek dochodów, choroba, rozwód, zmiana kursu walutowego itp.)

Imię i NazwiskoEmailTelefon kontaktowy