ADWOKAT – sprawy podatkowe

Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii adwokackiej jest prawo podatkowe. Swoją pomoc oferujemy zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom potrzebującym wsparcia doradcy w kontakcie z organami skarbowymi. Zakres proponowanych usług obejmuje:

  • reprezentację klientów w postępowaniach przed Urzędem Skarbowym, Izbami Skarbowymi i Celnymi, Urzędami Kontroli Skarbowej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • ochronę prawną i wsparcie klientów w trakcie postępowań karno-skarbowych, wyjaśniających, podatkowych i kontrolnych,
  • występowanie z wnioskami o uzyskanie lub zmianę indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • przygotowywanie i składanie do sądów administracyjnych skarg na decyzje Izb Skarbowych i Celnych oraz skarg kasacyjnych.

Ze swojej strony gwarantujemy pełen profesjonalizm i indywidualne podejście do każdej sprawy. Zależy nam na tym, by rozumieć potrzeby klientów i udzielać im fachowej, zgodnej z ich oczekiwaniami pomocy. W tym celu wykorzystujemy szeroką wiedzę prawniczą oraz zgromadzone w ciągu lat pracy doświadczenie, które pozwalają prowadzić różnego rodzaju postępowania z uzyskiwaniem wymiernych korzyści dla podatników. Z drugiej strony również i my chcemy być dobrze rozumiani przez osoby zwracające się o naszą pomoc, dlatego o prawie podatkowym i wszystkim, co z nim związane, rozmawiamy w sposób przystępny nawet dla tych, którym kwestie te wydają się szczególnie skomplikowane. Dokładnie wyjaśniamy, czemu mają służyć oraz z jakich przepisów wynikają proponowane przez nas rozwiązania problemów z zakresu prawa podatkowego i księgowych. Świadczone usługi mają charakter kompleksowy, co oznacza, że wsparcia udzielamy także w toku postępowań egzekucyjnych, między innymi dbając o zgodność z przepisami prawa czynności podejmowanych przez komornika.

Siedziba kancelarii mieści się w Jaworznie, jednak z usług naszych adwokatów mogą korzystać podatnicy z całego Śląska.